Visie

Poëtisch en pragmatisch is het motto van architecten|en|en, een bureau met een lange geschiedenis die terugvoert naar de zestiger-jaren. De kernactiviteiten van en|en omvatten architectuur in de brede zin van het woord. Ontwerp, techniek en regelgeving, stedenbouw en interieur, van voorstudie tot en met oplevering hebben wij de disciplines in huis om de opgave tot een goed einde te brengen. Met ons team kunnen we grote opdrachten aan, terwijl we toch de juiste aandacht aan de details blijven schenken.

Wij hebben een grote ervaring opgebouwd in complexe, politiek gevoelige processen en omgang met meerdere gebruikers en belangen. Naast grote ceremoniële opgaven zoals een Stadhuis of een Stadsschouwburg, bestaat ons werkterrein uit utilitaire opgaven met name op het gebied van onderwijs en cultuur en woningbouw op diverse schaalniveaus. Dit kan in de vorm van nieuwbouwopgaven maar met name het ook hergebruik van monumenten loopt als een rode draad door ons werk.

Contact Route Voorwaarden Vaai