Voorwaarden

Alle werkzaamheden van architecten|en|en worden verricht onder toepassing van de standaard-voorwaarden DNR-2005.

Het werk van architecten|en|en - of een afgeleide werk ervan - kan worden gekopieerd, verspreid en vertoond, onder de enkele voorwaarde dat de naam van architecten|en|en wordt vermeld.

architecten|en|en heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verminking, misvorming of andere aantasting van het werk die nadeel toebrengt aan de naam of eer van architecten|en|en.

Contact Route Voorwaarden Vaai