VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Huiskamer-concept

In Jenaplanonderwijs is er extra aandacht voor leerlingcontacten tussen onder-, midden- en bovenbouw.
Deze krijgen een ruimtelijke vorm in de centrale verwerkingsruimte, de zogenaamde huiskamer. Hiermee ontstaat een cluster van 4 klaslokalen rondom een huiskamer.
Klaslokalen zijn vierkant non-hiërarchisch (d.w.z. richtingloos) georiënteerd op de huiskamer en de buitenruimte.

Huiskamer-concept

Brede School De Driestam - Eindhoven
Jenaplanschool De Driestam bestaat uit 4 van dergelijke clusters.

Een belangrijke rol in deze school speelt ook de infrastructurele ruimte tussen de clusters. Trappen zijn amfitheaters, halruimte genereert kleine studie/speelplekken.

De helft van de begane grond is gereserveerd voor de vieringruimte, een combinatie van een aula met 2 speellokalen die in geval van grote festiviteiten kan worden samengevoegd.

Contact Route Voorwaarden Vaai