VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Parktheater – akoestiek

Akoestische oplossingen, geluidlekken, zaal-akoestiek en isolatie

Parktheater – akoestiek

De gebruiker wenste in de nieuwe situatie in een kantoorlandschap met flexplekken te kunnen werken. Aangezien er in het bestaande gebouw geen enkele ruimte was om een dergelijk groot oppervlak te kunnen realiseren, is dit in de nieuwbouw onder de zaal gepositioneerd.

In deze zaal wordt geluid geproduceerd in de sterkteklasse van een straaljager. Om daaronder kantoorwerkzaamheden te kunnen realiseren werden de hoogste eisen gesteld aan de geluidsisolatie. De nieuwe zaal is volgens het ‘doos in doos’ principe op rubberblokken gezet. De kolomdoorsnede is zodanig gekozen dat het gewicht van de zaal over een groot rubber oppervlak aan de fundering wordt doorgeleid. Om geluidlekken te voorkomen zijn doorvoeringen tussen zaal en ondergelegen ruimten uit den boze en werden installaties gescheiden uitgevoerd.

Aangezien de indeling van kantoor en restaurant flexibel moest zijn, en leidingen niet door het geluidwerende plafond mochten is, is hiervoor ruimte gecreëerd onder de vloer. Door de poeren onder de kolommen niet aan de onderzijde van de constructieve vloer te plaatsen, maar aan de bovenzijde werd hiertussen op een eenvoudige manier flexibele installatieruimte gerealiseerd. Dit bleek van grote waarde omdat daardoor met de bouw kon worden begonnen zonder dat de restaurantexploitant bekend was.

In bepaalde voorstellingen is het wenselijk om te werken met natuurlijk (onversterkt) geluid. Dit staat door natuurkundige wetten op gespannen voet met het volume van de zaal. Door klankkaatsers in de aangebrachte trekken te hangen, kan de zaal akoestisch verkleind worden en kan het geluid de toeschouwers onversterkt bereiken.

Contact Route Voorwaarden Vaai