VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Parktheater – theatertechniek

De technische implicaties van theaterontwerpen

Parktheater – theatertechniek

De orkestbak in de nieuwe zaal heeft een in hoogte verstelbare vloer. Door deze omlaag te zetten kan de lijstopstelling gerealiseerd worden. In de hogere stand maakt deze de zaal tot een vlakke vloer theater, en kan ook gebruikt worden om er een podium van te maken. Om te voorkomen dat de vijzels van de vloer tot diep onder de zaal in het in het grondwater zouden steken en daarmee een risico van lekkage zouden kunnen veroorzaken is een speciaal type toegepast.

Om snel en eenvoudig decorstukken te kunnen transporteren is de nieuwe zaal op hetzelfde niveau geplaatst als de bestaande zaal. De perrons voor laden en lossen kunnen zo voor beide zalen in wisselende configuratie worden ingezet. Het was daarmee onvermijdelijk dat de ruimten en de aansluitingen aan de bestaande gangenstructuur onder het grondwaterniveau kwam te liggen. De onderzijde van het gebouw is daarom uitgevoerd als ware het een boot die aangemeerd ligt langzij het bestaande gebouw. Ter plaatse van de onderwater verbindingen zijn waterdichte aansluitingen gemaakt. Eventueel lekwater wordt door een drainagesysteem afgevoerd.

De nieuwe zaal is over het hele oppervlak voorzien van hijsinstallaties (trekken over het hele oppervlak, verplaatsbare punttrekken met een loopkat constructie). De onderdelen van de trekken zijn allemaal vanaf de rollenzolder bereikbaar en te onderhouden. In de zaal zijn diverse beweegbare techniekbruggen geplaatst.

Normaliter wordt de luchtverdeling geplaatst boven de te behandelen ruimte. De flexibiliteit van tribune opstellingen, bruggen en decorattributen vroegen om een ander concept. Dit is gevonden door de toepassing van inductieventilatie: door middel van jets wordt de lucht de ruimte ingeblazen en zorgt daarbij voor een goede luchtverspreiding en vermenging zonder de flexibiliteit en comfort in gevaar te brengen.

Sferen en ambiance maken is een kerntaak van theatertechnici. Met de ingebouwde techniek en de flexibiliteit is verlichting niet een onderdeel van een statisch gebouw maar een van een ‘belevenissen machine’. Toneelspelers oefenen en spelen het merendeel van de tijd in een zaal. De duisternis die een dergelijke zaal meestal kenmerkt, is niet de hele tijd noodzakelijk en voor de biologische klok onwenselijk. Daglichttoetreding vindt hier plaats middels het theaterraam. Dit maakt het ook mogelijk de aanwezige techniek in te zetten voor buitenvoorstellingen.
De geluiddichtheid van de constructie is gerealiseerd door toepassing van een akoestische tweede wand.

Contact Route Voorwaarden Vaai