VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Jorisschool Helmond

Uitbreiding en verbouwing van basisschool

Opdrachtgever: Qliq Primair Onderwijs Helmond
Opdracht: maart 2011
Oplevering: juli 2012
Bruto oppervlakte: 350 m²
Bouwkosten: € 300.000,- excl. BTW

Youtube

Jorisschool Helmond

De update van de Jorisschool is een zeer actuele opgave. Na de grote “Brede School” operatie van de afgelopen jaren, blijven in Nederland nog heel veel scholen over die zich ook willen profileren, waarvan de gebouwen toe zijn aan vernieuwing, maar hiervoor maar een minimaal budget kunnen regenereren. Vormgeven aan hoge ambities met minimale kosten is dan ook de nieuwe opgave.

De Jorisschool is gehuisvest in een typisch schoolgebouw uit de jaren zestig in de wijk Mierlo-Hout te Helmond. De school wil zichzelf profileren op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap en techniek. Het bestaande gebouw was echter verouderd en kon de wensen op gebied van onderwijs, maar ook onderlinge samenwerking niet goed faciliteren. De school heeft een traditie van verbouwen, met een nieuwe uitbreiding moet een sleutelstuk in gebruiksmogelijkheden worden toegevoegd. Alle losse ideeën en wensen zijn allereerst samengebald tot een masterplan dat de kompaskoers uit zet voor de toekomst. Het thema is multifunctioneel ruimtegebruik, concentreren op het gebied waar de imagoverandering van de school wordt doorgevoerd en afmaken wat in het gebouw in potentie aanwezig is. Op basis van het credo “ga voor zoveel mogelijk ruimte” zijn budgetten voor onderhoud en een lokaaluitbreiding op dusdanige manier ingezet dat al direct veel van het masterplan kon worden gerealiseerd.

De nieuwe aula is als een prothese geplaatst op de open plek tussen de bestaande gangen. Qua vorm sluit hij aan op het silhouet van de omgeving, maar in de materialisering is hij kunstmatig uitgevoerd, zoals een echte prothese, als icoon van de nieuwe Jorischool. 

Het geheel functioneert nu weer; er is een doorlopende routing in het gebouw, meer onderling contact en een beter evenwicht in gebruik van gebouwvoorzieningen. Daarnaast treedt ook een imago-verandering op doordat entree, patio en aula nu overal zichtbaar zijn en ook fysiek verbonden worden middels grote transparante roldeuren. Je rijdt zo vanaf de speelplaats door het gebouw de patio in. 

De functionele ruimte waar de nieuwe aula voor zorgt, maakt het mogelijk om het bestaande entreegebied leeg te vegen, waardoor een ruimtelijke binnenkomst ontstaat, die tevens dienst doet als galerie. Toepassing van kunstbudget heeft geresulteerd in het plaatsen van mobiele tentoonstellings units voor uiteenlopend werk waarin tevens de conciërge en administratie zijn gehuisvest. Multifunctioneel gebruik rondom de thema’s kunst, cultuur, wetenschap en techniek.

Contact Route Voorwaarden Vaai