VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Nuenen West

Ontwerpstudie, ruimtelijke uitwerking, architectuurverkenning en ontwerp woningen Nuenen-West fase 1a

Opdrachtgever: Nuenen West BV / Zuidgrond (Bouwfonds Ontwikkeling & Janssen de Jong) / gebr. van Stiphout projectontwikkeling BV / Jongen Venlo BV
Ontwerp: 2011 - 2014
Programma: Rijwoningen koop en huur, twee-onder-één-kapwoningen, en vrijstaande woningen.

 

website nuenen west

virtuele tour 

Nuenen West

Nuenen is een aantrekkelijk Brabants dorp en blijft groeien. Om de woningvraag te kunnen accommoderen worden zowel locaties binnen het dorp ontwikkeld als aan de rand van het dorp. Het stedenbouwkundig schetsplan van Juurlink en Geluk voorziet in de mogelijkheid om 1500 woningen met bijbehorende voorzieningen fasegewijs te ontwikkelen aan de westzijde van Nuenen. 

Het uitgangspunt voor het ontwerp is een eigentijdse vertaling van de sfeer van het Brabantse dorp. Binnen het ontwerp is voorzien in twee woonmilieus: een centrum-dorps gebied met hofjes en brinkjes en een landelijk-dorps gebied aan de rand van het dorp, grenzend aan het dommeldal. De historische bebouwing en de natuur in dit gebied blijven bestaan: de oude bomen, boerderijen en natuurlijk de Opwettense Watermolen blijven behouden en geven Nuenen West direct sfeer. 

Door het maken van een ruimtelijke uitwerking van het openbaar gebied enerzijds en een architectuurverkenning van de verschillende woningentypes anderzijds hebben we de eerste fase van het stedenbouwkundig schetsplan nader uitgewerkt en geoptimaliseerd. 

Parkeren gebeurt op eigen kavel of in een gezamenlijke gebouwde voorziening. De straten, paden, pleinen en erven zijn hierdoor nagenoeg autovrij. Daarnaast is een informeel netwerk voor langzaam verkeer in de openbare ruimte aangelegd. Vanaf de erven lopen routes langs de pleinen, speelvelden en doorzichten op het Dommeldal, naar aangrenzende gebieden.

Contact Route Voorwaarden Vaai