VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Brede School St. Jan Baptist Oerle

De verbreding en verduurzaming van de St. Jan Baptist te Oerle

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven/Veldvest
Opdracht: maart 2011
Oplevering: juni 2012
Bruto Vloer Oppervlakte: 1720 m2
Bouwkosten: €500.000,- excl. BTW


Brede School St. Jan Baptist Oerle

Toen de renovatie van St. Jan Baptist te Oerle als opgave gesteld werd aan ons bureau, was het besluit om de school een "frisse school" te maken reeds genomen.

In het kader van de IDOP werd bovendien gelijktijdig de dorpskern, en daarmee ook de schoolomgeving "opgefrist". Belangrijke programmapunten hieruit voor de school e.o. waren:
- bergruimte voor de buurt
- verkeersveiligheid bij het halen en brengen
- een goede integratie van de voor- en tussenschoolse opvang in de huidige basisschool

Architecten|en|en heeft na een uitgebreide studie van het bestaande gebouw een aantal ingrepen voorgesteld die het bestaande, wat rommelige, gebouw van een duidelijke gebruiksstructuur voorziet.

1. allereerst de onzichtbare opstelling van de vier luchtbehandelingkasten onder het historische dakschild

2. het opknappen van de kelders van de school ten behoeve van berging voor de buurt

3. het terugbrengen van een hoofdtoegangsdeur aan de voorzijde van het voormalige klooster ten behoeve van contact met kiss & ride.

Vanuit de oude bouwkundige kloosterstructuur is uiteindelijk de totale renovatie lowbudget gerenoveerd, waarbij onze betrokkenheid bij het interieur op het laatste moment het mogelijk maakte de finishing touch aan te brengen.

Contact Route Voorwaarden Vaai