VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Klokgebouw Eindhoven - Deerns

Hergebruik van dit Rijksmonument op Strijp-S tbv het huisvesten van adviesbureau Deerns.

Opdrachtgever: Deerns Raadgevende Ingenieurs Eindhoven
Trudo Bijzondere Projecten
Opdracht: april 2008
Oplevering: februari 2009
Bruto oppervlakte: 1050 m²
Bouwkosten: € 842.000,- excl. BTW

Zie ook:
Klokgebouw - Muziekvleugel
Klokgebouw - Budget Hotel
Klokgebouw - Design incubator

Klokgebouw Eindhoven - Deerns

Binnen het kader van de multifunctionele herbestem-ming van het Klokgebouw is hier de eindhovense vestiging van het installatieadviesbureau Deerns gehuisvest.
De opgave was om deze kantoorfunctie onder te brengen in de fabriek met een behoud van de industriële sfeer van het gebouw.
Dit is gerealiseerd door de bestaande gebouw op te schonen en slechts in het hoogstnodige geval te verkavelen voor benodigde kantoorruimtes.
De hoofdconstructie van vloeren en buitenwanden zijn in hoofdlijnen gehandhaafd. De scheidingswanden en plafonds waarmee het gebouw in de loop van de tijd was dichtgeslibd, zijn verwijderd. Hierdoor is het monumentale karakter van het gebouw weer zichtbaar geworden. Het vloeroppervlak werd enigszins ver-groot door uitbreiding van de later aangebrachte tussenvloer.
Op de plaats waar vroeger de aansluiting van de loopbrug zat die het gebouw met de omliggende gebouwen verbond, is nu een loggia gevormd.
Karakteristieke elementen zoals hijsinstallatie en stalen deuren van trappenhuizen, schachten en liftschacht zijn gehandhaafd. In de fabriekshal is een entreeportaal geplaatst dat zorgt voor de benodigde brandscheiding.

De gebouwinstallaties zijn zorgvuldig gekozen: zonder afbreuk te doen aan het gewenste beeld en de wens van een installatie voor de toekomst.
Op de bestaande vloer is een zwevende dekvloer aangelegd waarmee de temperatuur van de centrale warmte-,koude-opslag naar de ruimte wordt overgebracht. Deze vloer is afgewerkt met een industriële kunstharsvloer.
Om te zorgen voor een aangename akoestiek zijn er tussen de balken van de vloeren absorberende plafondeilanden aangebracht en zijn er op enkele wanden absorberende panelen gemonteerd.
Uit energetische overwegingen is gekozen voor een basisverlichting met lokale werkplekverlichting.

Contact Route Voorwaarden Vaai