VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Klokgebouw Eindhoven - Muziekvleugel

Hergebruik van dit Rijksmonument op Strijp-S voor poppodium met oefenruimtes en units voor muziek-gerelateerde bedrijven en opleidingen.

Opdrachtgever: Trudo / Gemeente Eindhoven
Opdracht: 2004
Oplevering: 2010

Zie ook:
Klokgebouw - Deerns
Klokgebouw - Design incubator
Klokgebouw - Budget Hotel

Klokgebouw Eindhoven - Muziekvleugel

Het Klokgebouw is één van de kenmerkende fabrieksgebouwen op Strijp-S die door de reorganisatie van Philips zijn vrijgekomen.

Met de bouw van het Klokgebouw is begonnen in 1929 en is daarna in stadia gebouwd en verbouwd. Het Klokgebouw omvat feitelijk drie gebouwen die in elkaar overlopen. De kloktoren met daaraan een lagere vleugel aan de kant van de rondweg en station Beukenlaan, een middendeel dwars daarop en een vleugel aan de andere kant.

Het klokgebouw was de dagelijkse omgeving van vele fabrieksarbeiders, werkende bij Philips. Het gebouw werd onder andere door Philite en Röntgen gebruikt.

De Strijp-S gebouwen en terreinen krijgen een andere bestemming. Een aantal gebouwen op het terrein zijn als Rijksmonument aangemerkt:, zoals ook het Klokgebouw.

In het kader van de herbestemming van het klokgebouw hebben wij haalbaarheids-studies en een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het Klokgebouw om onderdak te bieden aan diverse lokale muziekorganisaties.

Het doel van de gezamenlijke huisvesting van deze organisaties is enerzijds een ongestoorde en zelf niet storende muzieklocatie te bieden, en anderzijds een broedplaats te maken met een zaal, oefenruimtes, dansstudio’s, ontmoetingsruimtes, opnamestudio’s etc. Het utilitaire karakter van de strijp omgeving lijkt uitstekend te passen bij deze muziek gerelateerde groepen. Op een tamelijk directe wijze kan hier tegen minimale kosten onderdak geboden worden in een inspirerende omgeving. 

Na het vooronderzoek is besloten de westelijke vleugel van het klokgebouw te benoemen tot ‘muziekvleugel’. 

In de kloktoren komen de ROC artiestenopleiding, een urban dansschool en muziekkantoren. 

In het deel naast de kloktoren is PopEi gerealiseerd en maakt ook de ROC Rockacademy gebruik van oefenruimtes.

PopEi is een organisatie die aan diverse muzikanten oefenruimte, bergruimte en studio’s verhuurd. De locatie leent zich perfect voor deze functie omdat woningen in de nabijheid ontbreken zodat nachtelijke activiteiten zoals laden/lossen, en bezoekers geen hinder vormen. De aanwezigheid van lawaaibronnen zoals de binnenring en het spoor vormen op hun beurt weer geen probleem voor Popei. 

De Oefenruimten en studio’s zijn gebouwd volgens het doos-in-doos principe. Hiermee wordt geluidsoverdracht tot een minimum beperkt. De buitendoos wordt in dit geval gevormd door de oorspronkelijke fabriek, en het oorspronkelijke utilitaire karakter hiervan is gekozen als beeldbepalend thema. De binnendozen dienen uit akoestische overwegingen vrij te blijven, wat hier als voordeel heeft dat het monument vrijwel onaangetast blijft. De ruimte tussen de binnen en de buitendozen is ingezet als gangruimte en heeft een halfklimaat, waardoor de monumentale gevel met enkel glas in stalen kozijnen gehandhaaft kon blijven.

Contact Route Voorwaarden Vaai