VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

University College - Maastricht

Renovatie en herinrichting rijksmonument De Nieuwenhof

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
Opdracht: september 2003
Oplevering: 2006
Bruto oppervlak: 4350 m²
Bouwkosten: € 2.550.000,- excl. BTW

University College - Maastricht

De Universiteit Maastricht wil in het pand zwingelput 4 het University College Maastricht huisvesten, een internationaal georiënteerde bachelors-opleiding. Hiervoor is dit voormalige klooster en rijksmonument gerenoveerd en verbouwd. De zwingelput 4, ook wel de Nieuwenhof genoemd, is een complex waarvan het oudste deel uit de 15e eeuw dateert en waar in de eeuwen daarna delen aan toegevoegd zijn. Het complex is gebouwd tegen de binnenzijde van de stadswal van Maastricht. Het plan voor de renovatie moet dus een modern programma combineren met een historische huls.

De common room komt op de plaats van de huidige collegezaal. Deze ruimte heeft een glasdak waardoor er een soort overdekte binnenplaats ontstaat. In de nieuwe infrastructuur en routing ligt deze nieuwe common room centraal.

De slucht tussen de stadswal en de historische bebouwing is vormgegeven als een buiten-ruimte die met een glaskap wordt overdekt. In deze zone heerst een halfklimaat. Tegen de smalle bebouwing is op de 1e verdieping een loopbrug geplaatst zodat ook op dat niveau de routing door deze slucht kan lopen.

De collegezaal is verplaatst naar de kapel en is daar als een houten meubel in de vrije ruimte geplaatst zodat de ruimtelijkheid van de kerk gehandhaafd blijft. De zaal is gericht naar het oksaal i.p.v. naar het altaar. Het koor (15e eeuw) is bestemd als een stiltegebied voor het college.

Bij de inpassing van het programma van eisen en bij het invullen van de techniek is zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting op het bestaande gebouw. Bij elke functie is gezocht naar de meest geschikte ruimte in het monument waardoor de ingrepen minimaal kunnen blijven.

Contact Route Voorwaarden Vaai