VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Drive in Valley - Tilburg

Ontwerpstudie naar binnenstedelijke herbestemming locatie Burgerijpad

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Ontwerp: September 2005
Programma: Woningen, appartementen, kleine kantoren, ateliers, winkels

Drive in Valley - Tilburg

De informatie maatschappij zorgt er sinds jaren voor dat europese steden op interessante plekken in het centrum met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd worden. Dit is het gevolg van het vrijkomen van grote fabrieksterreinen, relicten van de industriele revolutie, die ooit aan de rand van het centrum lagen maar reeds sinds lange tijd zijn ingehaald door de immer uitbreidende stad. Het tilburgse burgerijpad behoort ook tot zo´n binnenstedelijke locatie met nieuwe mogelijkheden.

‘Drive in Valley’
is een ontwerp-studie voor herontwikkeling van het burgerijpad. De gekozen opbouw van een stedelijke gemixte buitenring en valley-achtige binnenring verbonden door een bovengrondse parkeergarage, levert een grote hoeveelheid woningtypologieen op in combinatie met een variatie aan buitenruimten die subtiel overgaan van prive in openbare in semi-openbare beheersbare ruimte.

De Compositie van de plek is ontstaan uit de stedelijke grens van het gesloten bouwblok die een introverte binnenruimte omsluit.

Privacy-nivo’s veranderen in het plangebied. De openbare Valley wordt doorsneden door het Burgerijpad en via trappen en taluds verbonden met de
omliggende, meer besloten, stedelijke ruimte waardoor er een verschuiving van openbaar naar privé plaatsvindt.

Routing en parkeren van het plangebied vind direct achter de stedelijke randbebouwing plaats middels een bovengrondse parkeergarage. De locatie wordt omsloten door de city-ring en een drietal secundaire wegen. Op 3 plaatsen wordt vanuit de parkeergarage aan deze route ontsloten. Het historische Burgerijpad krijgt dmv trappen weer zijn oorspronkelijke wandel-functie terug.

Contact Route Voorwaarden Vaai