VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

VDMA-terrein - Eindhoven

Visie op de invulling van het voormalige Van der Meulen Ansems-terrein in het centrum van Eindhoven

Opdrachtgever: Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Opdracht: januari 2007
Programma: culturele/maatschappelijk en commerciele functies, stadswoningen, woontoren en 2 laagse ondergrondse parkeergarage

VDMA-terrein - Eindhoven

Het beoogde complex is niet als een autonoom concept van buitenaf ingevoegd, maar het is gevormd in en door de stedelijke context. Het ensemble van gebouwen probeert op een zorgvuldige wijze in te spelen op de kwaliteiten van de omgeving en het programma.
De kwaliteiten in de wijdere omgeving zijn zeer pluriform: de Vestdijk als stedelijke avenue, de Raiffeisenstraat met haar vele gezichten, de Dommelstraat als een van de meest herkenbare uitgaansstraten van Eindhoven, het Stationsplein, de Tramstraat en de Dommelzone. Door de Heuvel galerie aan de overzijde van de Vestdijk is het voorzieningenniveau uitmuntend.
In het plangebied zelf is de oude fabriekshal een waardevol en heel bruikbaar gegeven. De hal is ingezet als een overdekte pleinruimte met in principe een buitenklimaat. De hal wordt daarmee vergelijkbaar met de Franse en Italiaanse markthallen: pretentieloos maar fascinerend. Een archaïsch element in het centrumgebied.
Het overdekte plein vormt de ruimtelijke en functionele spil van het nieuwe complex. Alle nieuwe functies zijn aan de hal en daarmee tegelijkertijd ook aan elkaar gekoppeld. De hal wordt gedeeltelijk gevuld met grote ‘meubels’ over drie verdiepingen; gebouwen in het gebouw, via loopbruggen met elkaar en met de gebouwvolumes buiten de hal verbonden.
Het openbare karakter van de hal wordt onderstreept door een nieuwe route tussen de Vestdijk en de Dommelstraat, via twee grote openstaande loodsdeuren aan weerszijden van de hal. De hal schakelt naast de gebouwde programma’s van wonen, cultuur en commercie ook de vijf stedelijke ruimten in het plan.

Het plan kent drie nieuwe pleinen, die direct gekoppeld zijn aan drie zijden van de fabriekshal:
· een levendig publiekgericht pleintje, achter de nieuwe wand aan de Vestdijk, recht tegenover de noordoostelijke entree van de Heuvel galerie. Het plein biedt toegang tot de fabriekshal, de private en collectieve domeinen van de woonfuncties, horeca en commerciële artistieke functies en tot de parkeergarage onder het nieuwe complex.
· een entreeplein waar de nieuw vormgegeven Raiffeisenstraat overgaat in de culturele wereld van De Negende. Het plein zal het gebruik en het beeld van de straat verbeteren en zal de straat een nieuwe dimensie geven. De straat krijgt een interessante rol in het stedelijke weefsel. Het plein kan ingezet worden als een voorportaal van De Negende en de andere voorzieningen.
· het fabrieksplein achter de hal, dat het rustige karakter krijgt van een culturele patio. Interessant zijn de volgende drie ideeën. Ten eerste de realisatie van een hoge fabrieksschoorsteen om de industriële wortels van de plek te accentueren, een landmark waaraan kunstenaresse Matty Christensen een fascinerend idee gekoppeld heeft. Ten tweede de open hekwerken naar de groene tuinen waardoor het domein van de bewoners en het publiek een relatie krijgen. En ten derde het idee om een pad door te trekken naar de Tramstraat waardoor de ligging van het complex aan deze karakteristieke straat en de nabijheid van de Dommel benadrukt worden. Om deze relatie vorm te geven is wellicht de transformatie van een van de panden aan de Tramstraat tot poortwoning een goed idee.
Behalve de drie openbare pleinruimten kent het plan twee nagenoeg gelijke groene woonhoven. Deze besloten tuinen zijn omringd door met name grondgebonden woningen, veelal met een privétuin achter de woning en ontsloten vanuit de collectieve groene hof.

Contact Route Voorwaarden Vaai