VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Ruimtelijke Visie Hapert

Visie op de ruimtelijke ontwikkelingen rondom het Alexanderhof en de Markt in Hapert 

Opdrachtgever: Gemeente Bladel
Opdracht: november 2010
Programma: culturele/maatschappelijk en commerciele functies, woningen / zorgwoningen, parkeervoorzieningen

Ruimtelijke Visie Hapert

Voor de ruimtelijke ontwikkelingen rondom het Alexanderhof en de Markt in Hapert is er vanuit gemeente Bladel behoefte aan een ruimtelijke visie waaraan initiatieven in dit gebied kunnen worden getoetst. Architecten|en|en is gevraagd hier inhoud aan te geven.

Op basis van gesprekken met belanghebbenden en een ruimtelijke analyse is de ruimtelijke visie gevormd. Deze visie is in een aantal scenario’s middels schema’s en ruimtelijke modellen in een ontwerp met bijbehorende financiële analyse vastgelegd.

Contact Route Voorwaarden Vaai