VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Brede School De Trinoom - Eindhoven

Samenvoeging en uitbreiding van 4 schoolgebouwen tot een brede school met Montessori basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gymzaal

Opdrachtgever: Salto schoolbestuur Eindhoven
Gebruikers: Salto schoolbestuur (basisschool)
Peuter Plaza (peuterspeelzaal)
Korein (KDV/BSO)
Sportbedrijf De Karpen (Gymzaal)

Opdracht: november 2004
Oplevering: februari 2009
Bruto oppervlak: 5960 m²
Bouwkosten: € 3.310.000,- excl. BTW

Brede School De Trinoom - Eindhoven

Het concept van de gewonnen visiepresentatie tussen 5 architectenbureaus gaat uit van hergebruik van de bestaande gebouwen gecombineerd met nieuwbouw. Uitganspunt hierbij is waardering voor de bestaande schoolgebouwen van Cees de Bever, waarna deze vervolgens kunnen worden ingezet als zogenaamde ready-mades; kwalitatief goede gebouwen die met lichte aanpassingen weer de nodige jaren hun functie kunnen vervullen.
Het programma is in navolging van deze visie verdeeld over het gehele complex. De schoolgebouwen worden vanwege hun interne structuur ingezet als lokalen-blokken, terwijl de overige functies (gymzaal, kinderdagverblijf, teamruimte, etc) ondergebracht worden in op maat gemaakte nieuwbouw. De voor scholen karakteristieke onderdelen zoals buitenspelen, en halen en brengen worden op het omliggende eigen terrein geintegreerd.

De samenhang van het geheel is erg belangrijk in een plan waarin 4 bestaande gebouwen en nieuwbouw aan elkaar gekoppeld worden. Vanuit dit oogpunt is er voor gekozen om in de centraal gelegen nieuwbouw de gezamelijke functies onder te brengen zoals de teamruimte, gymzaal, concierge en een expressielokaal. Doordat tevens de hoofdentree met lift en trappenhuis in dit gebouw is opgenomen wordt ook aan de buitenzijde de centrale functie zichtbaar.

De beperkte ruimte op het terrein in combinatie met de grote hoeveelheid “grondgebonden” functies (peuters, kinderdagverblijf, onderbouw) heeft geleid tot een compacte stapeling waarbij de meeste gezamenlijke onderdelen, zoals gymzaal, en administratieve ruimtes op de eerste verdieping zijn ondergebracht. Deze noodzaak tot stapeling levert niet voor de handliggende combinaties op zoals een kinderdagverblijf met slaapkamers dat ligt onder de vloer van de gymzaal, zonder geluidsoverlast. De eerste verdieping is het niveau van waaruit alle gebouwen te bereiken zijn middels één lange gang, die via de eigen trappenhuizen van de verschillende gebouwen alles tot een geheel maakt.

De materialisering van het geheel volgt ook de pragmatische lijn die bij het ontwerp is ingezet. De bestaande gebouwen blijven middels lichte aanpassingen herkenbaar als bestaand, de nieuwbouw volgt hierin met een buitenzijde van baksteen en een robuuste binnenzijde van schoonwerk beton(steen). De noodzakelijke vernieuwing van vloer- en wandafwerkingen in de bestaande gebouwen is aangegrepen om een totaal kleurenplan te maken, waar in ieder lokaal naast een wit/grijze basiskleur de entreewand en vloer een eigen accentkleur krijgt. Door deze veelheid van kleuren vervolgens te regiseren, ontstaat ook hier één geheel.

Contact Route Voorwaarden Vaai