VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Brede School en woningen De Barrier - Eindhoven

Uitbreiding van basisschool ‘De Opbouw' tot een brede school met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en buurtontmoetingscentrum en nieuwbouw van 24 grondgebonden woningen en 12 appartementen aan de Pieter Poststraat.

Opdrachtgever: Salto schoolbestuur Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Woonbedrijf
Opdracht: november 2005
Oplevering: 2012
Bruto oppervlakte: 3165 m2

Brede School en woningen De Barrier - Eindhoven

Naar aanleiding van een visiepresentatie van een 4-tal architecten bureaus viel de uiteindelijke keuze op architecten|en|en voor het realiseren van het plan rondom het gemeentelijke monument, schoolgebouw ‘de opbouw’.

Uitgangspunt van de visie is een uitbreiding van het huidige schoolgebouw in de as van de wijk de barrier. De woningbouw en buurtfuncties worden hier symmetrisch omheen gelegd zodat de bestaande stedenbouwkundige structuur wordt versterkt.

De nieuwbouw van de brede school is gesitueerd op het bestaande speelplein van de school. De gebouwen worden verbonden ter plaatse van het bestaande trappenhuis. Het monument wordt hierdoor minimaal aangepast. Het huidige trappenhuis wordt uitgebreid tot het centrale verkeersgebied van zowel bestaand als nieuw. De school wordt georganiseerd met alle lokalen rondom een centrale ruimte. Aan weerszijde van de nieuwbouw wordt een nieuw plein gecreëerd.

Rondom de brede school komt een aaneenschakeling van pleinen. Alle onderwijsfuncties en ook de woningen maken gebruik van deze semi-openbare gebieden. De Pieter Poststraat wordt opnieuw ingericht en krijgt het karakter van een laan. Het verkeer wordt hier op een veilige manier georganiseerd.

De wijk de Barrier wordt gekenmerkt door duidelijke en vaak fraaie erfafscheidingen in de vorm van gemetselde tuinmuren en voetmuren. Voor de begrenzing van de schoolpleinen willen we aansluiten bij deze traditie.

Contact Route Voorwaarden Vaai