VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Gebouw D Beatrix College Tilburg

Gebouw D - Beatrix College - Tilburg

Nieuwbouw van een VMBO-T leshuis. Bijzonder is de opzet in IFD (Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen) en de ontwerp- en bouwtijd van 1 jaar.

Opdrachtgever: Beatrix College Tilburg
Projectmanagement: Roges
Opdracht: augustus 2012
Oplevering: juli 2013
Bruto oppervlakte: 2300 m2

Gebouw D Beatrix College Tilburg

Ambitie
De opgave bestond uit het realiseren van een nieuw leshuis t.b.v. VMBO onderwijs als onderdeel van het bestaande Beatrix College in Tilburg. Met het oog op gemeentelijke prognoses dient het gebouw mogelijk na 15 jaar te kunnen worden verwijderd, maar de levensduur dient 40 jaar te zijn. Het budget was hierdoor gebaseerd op tijdelijke bouw. Daarnaast was de totale ontwerp- en bouwtijd beperkt tot 1 jaar en diende de bestaande gebouwen door te kunnen blijven functioneren. Speerpunten voor het Beatrix College zijn; exploitatie en onderhoud in combinatie met een duurzame en vooral ook gezonde school.

Context
Het Beatrix College wordt gekenmerkt door een gefaseerde opbouw. In verschillende fasen zijn -vanaf midden jaren 90- leshuizen ontstaan, die zelfstandig functioneren, met een eigen aula en buitenruimte, maar die onderdeel zijn van een groter geheel d.m.v. een looproute op de eerste verdieping. De gebouwen kennen ieder een opzet met een neutraal lokalenblok in combinatie met een bijzondere aula die de tijdsgeest uitdrukt zowel qua functie als qua vorm. 

Het ontwerp voor de nieuwe uitbreiding sluit aan bij deze traditie. Het gebouw is fysiek verbonden met het oudste gebouw door middel van een bijzondere, lichte, luchtige en hoge ruimte, genaamd atrium. Dit atrium doet dienst als aula met entree, werkplekken en verkeersruimte en past in die zin perfect in de Beatrix-traditie van bijzondere aula’s. De overige ruimten, zoals lokalen, praktijkruimten, stafruimten en nevenruimten, vinden hun plaats in een wat meer gesloten lokalenvolume, met een hoog IFD-karakter, dat zich perfect leent voor snelle, economische uitvoering in systeembouw.

Door middel van een patio tussen het nieuwe gebouw en de bestaande gebouwen, is de nieuwe entree bereikbaar. Deze patio is vormgegeven als een beschutte buitenruimte; verkeersruimte en verblijfsruimte tegelijk. De bestrating wordt vervolgens letterlijk doorgetrokken in het atrium waardoor de relatie tussen binnen en buiten wordt gelegd, en hier een ontspannen sfeer ontstaat met veel mogelijkheden, eten, presentaties, bijeenkomsten of werken.

Natuurlijke materialen, licht en lucht
Het atrium vormt het energieke hart van het nieuwe gebouw; hieraan zijn de lokalen en werkruimtes gelegen van het bestaande gebouw, ook is d.m.v. een doorbraak op de eerste verdieping er voor gezorgd dat een loopbrug aansluit op de looproute die de drie bestaande gebouwen met elkaar verbindt. Brede trappen zorgen ervoor dat de nieuwe lokalen goed bereikbaar zijn en overal zijn plekken voorzien waar gewerkt kan worden. Door de trapsgewijze opbouw is er veel contact en overzicht. Door de natuurlijke uitstraling en de grote hoeveelheid natuurlijk licht en lucht ademt deze ruimte rust uit.

Het lokalenblok kent een doelmatige opzet, gangen worden afgewisseld met pleinen waaraan de toegangen tot lokalen en sanitaire ruimten zijn gelegen. Deze dynamische verkeersruimtes worden uitgevoerd als explosies van kleur: een sprekende accentkleur per verdieping, die doorgetrokken wordt in de sanitaire ruimten. De route vanuit het atrium naar het lokaal wordt hierdoor een enerverende ervaring, een welkome afwisseling tussen de lessen.

Contact Route Voorwaarden Vaai