VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

MFA Veldhoven Zuid

Multifunctionele accommodatie waarin onderwijs, zorg, cultuur en welzijn samenkomen.
Basisschool (20 klassig) / peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang / Logopedie / Gymzaal met buurtfunctie / Gezamenlijke functies

In samenwerking met: BAM utiliteitsbouw (Design & Build)

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Opdracht: april 2012
Oplevering: juni 2014
Bruto oppervlakte: 4480 m²
Bouwkosten: € 5.903.000,- excl. BTW

 

Het project kent zeer hoge ambities op het gebied van onderhoud, exploitatie, duurzaamheid en binnenklimaat. (GPR > 8, Frisse Scholen Klasse A)

MFA Veldhoven Zuid

MFA Zuid is een brede school gelegen in de wijk Veldhoven Dorp, vlak bij de oude dorpskern van Veldhoven. Ze bestaat uit een aantal onderscheidbare kleinere volumes, waarin de verschillende programmaonderdelen herkenbaar zijn. In massa en materiaalgebruik zoeken deze volumes aansluiting op de architectuur en schaal van de dorpse omgeving. Tezamen vormen ze één compositie, waarin je de fragmenten herkent van het traditionele oude schoolgebouw en de traditionele fabriekjes zoals die ooit aan de Dorpsstraat stonden.

De hoofdentree van de MFA ligt aan het toekomstige wijkparkje met grote lindebomen. Deze entree is gunstig centraal gelegen, vlak bij de nieuwe parkeerplaats en de overige gebruikers aan het Pastoor Jansenplein. Ook krijgt het gebouw een entree 'de achterum' gelegen aan het nieuwe voetpad richting winkelstraat. Verder heeft iedere vleugel een directe entree vanaf buiten. Al deze entrees helpen om de verschillende vervoerstromen te scheiden. Zo worden de kleintjes bijvoorbeeld niet omver gelopen door de oudere kinderen. Korte looplijnen en een slimme ordening en ruimtedeling stimuleren een optimale samenwerking binnen het gebouw.

MFA-Zuid kent iets speciaals op ieder schaalniveau; in de lokalen, speelterreinen en stedenbouwkundig. Iedere gebouwdeel en ook iedere gebruiker krijgt iets eigens; verschillende leeftijden, dus een eigen identiteit. Dat geldt dus ook voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Uitgangspunt is, dat baby's, peuters en kleuters een ruimte anders beleven dan jonge kinderen of bijna-pubers. Er is gekozen voor de uitwerking hiervan met een aantal specifieke architectonische elementen, waarbij de samenhang tussen de bouwdelen en de brede school gedachte niet uit het oog is verloren.

Actuele thema’s zoals een doorlopende leerlijn van 0 tot 13, verregaande integratie van opvang en onderwijs, en interactie met ouders en omgeving zijn ook bepalend geweest voor de opzet van de MFA-Zuid. Kinderopvang, peuters en onderbouw zijn op slimme wijze gepositioneerd ten opzichte van elkaar zodat samenwerking en synergie maximaal tot uitdrukking kunnen komen. De BSO is volledig geïntegreerd binnen de schoolstructuur en via de 'achterum' kunnen ouders ten alle tijden in de MFA een kop koffie komen of deelnemen aan activiteiten.

Bij de brede school MFA – Zuid was de opgave het realiseren van een zeer duurzaam, gezond en onderhoudsvriendelijk gebouw. De hoge duurzaamheidsprestatie van het project MFA Zuid komt tot uitdrukking door de gestelde minimum GPR-score van 8 op alle onderdelen. Daarnaast dient het gebouw te voldoen aan de hoogste Frisse Scholen eisen, namelijk Klasse A. Maatregelen die toegepast worden zijn onder meer zonnepanelen op de sheddaken die zonlicht omzetten in energie, groene daken die het regenwater langer vasthouden, toiletten die gespoeld worden met regenwater, zonnecollectoren die warmte van de zon gebruiken om het douchewater voor de gymzaal te verwarmen, terugwinning van warmte uit de lucht die het gebouw verlaat en het opnemen van voorzieningen voor vleermuizen in de klokkentoren.

Contact Route Voorwaarden Vaai