VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Sterrenschool

Nieuwbouw van een openbare basisschool met kinderopvang en -in de school geïntegreerde- buitenschoolse opvang volgens het innovatieve concept “Sterrenschool”.

Ontwerp Brug: Frank Havermans

Opdrachtgever: PlatOO (bouwheer) / Korein (opvang)
Opdracht: augustus 2013
Aanbestedingsgereed: december 2013
Oplevering: december 2014

Bruto oppervlakte: 1308 m²

Sterrenschool

Situatie
De nieuwe Sterrenschool is gelegen op de grens tussen de bestaande wijk de Gentiaan en de nieuwe wijk Sonniuspark te Son en Breugel. Deze grens wordt vormgegeven als een Brink, een open ruimte van gras omzoomd door bomen, waar de twee buurten samenkomen.


De inpassing van de Sterrenschool in de omgeving is op een zorgvuldige wijze tot stand gebracht. Het beeldkwaliteitsplan geeft hiervoor enkele bepalende zaken aan; de Brink loopt door tot aan het gebouw, de school krijgt zijn entree aan de Brink en hier is ook het speelterrein gelegen voor de kinderen. Een ander -zeer bepalend onderdeel- volgt uit het stedenbouwkundig plan, want tussen school en Brink vindt via een langzaam verkeerroute de verbinding plaats tussen de nieuwe wijk en de bestaande Gentiaan.

Vertaald naar een school op deze plek, ontstaat voor je het weet een gebouw omgeven door typische schoolprogrammaonderdelen zoals afgesloten speelterreinen voor onderbouw en kinderopvang, halen en brengen, fietsen etc. die het krachtige sfeerbeeld van een gebouw aan het groen ondermijnen. Wil je de Brink veilig in kunnen zetten voor de school dan vormt de langzaam verkeerroute (waar naast fietsers natuurlijk ook brommers en scooters gebruik van maken) mogelijk een obstakel.

Om de kans die er ligt om de Brink in te zetten als speelplek voor de schoolkinderen, hebben we ervoor gekozen de bewegingsstromen van jongere en oudere kinderen van elkaar te scheiden. Door aan de zijde van de Brink de entree van de bovenbouw te situeren -rechtstreeks gelegen aan hun eigen domein op de verdieping- kan deze worden gearticuleerd in de vorm van een aantal oplopende terrassen met brug. Hierdoor kunnen de kinderen spelen en daarnaast op uitdagende wijze veilig van Brink naar school en omgekeerd. Gekoppeld aan brug en terrassen vindt ook het fietsparkeren plaats, direct gelegen aan de doorgaande fietsroute. De brug is als kunstwerk ontworpen door Frank Havermans uit Heeswijk Dinther.

Aan de zijde van de sportvelden is de entree voor de onderbouw en kinderdagopvang gepositioneerd op de begane grond. Dit is ook de zijde waar het auto-verkeer van brengen, halen en parkeren zich afspeelt; makkelijk met maxi-cosi en voor de allerkleinsten. Een grote patio voorziet in een beschermde buitenruimte om te spelen voor de jonge kinderen. Daar kan ook ontmoeting plaatsvinden tussen kinderen van dagopvang en onderbouw. Het gebouw met haar ommuurde binnentuin geeft zo ook een bijzondere sfeer aan de eromheen gelegen openbare ruimte.

 

Gebouwopzet
Het gebouw is in opzet steeds vanuit het kind benaderd, zodat voor hen de meeste mogelijkheden en uitdagingen ontstaan. Door de specifieke kenmerken van het Sterren-concept is er voor gekozen om in plaats van klaslokalen grotere domeinen te voorzien, waarin de diverse bezigheden een plaats kunnen vinden. Naast deze domeinen is een verscheidenheid aan ruimtes voorzien; speellokaal, theater, atelier, restaurant, studio, laboratorium, open-leer centrum en bezinningsruimte. Deze ruimtes zijn op een slimme manier gepositioneerd waardoor er natuurlijke overgangen ontstaan van druk naar rustig, maar vooral ook compartimentering t.b.v. gebruik door derden en flexibiliteit in de toekomst zijn gewaarborgd. Ook met een toekomstige uitbreidingsmogelijkheid van het gebouw met zorg-/gezondheidscentrum is al rekening gehouden.

 

Interactie met de omgeving
Door aan de brink op de eerste verdieping de buurt-gerelateerde functies te leggen, zoals het restaurant (gerund door kinderen, met buitenterras), de lab-ruimte (voor experimenten), en bijvoorbeeld het open leercentrum (met seats-2-meet werkplekken en wifi) ontstaat een geheel dat de omgeving uitnodigt om binnen te komen. Kernwaarden die de sterrenschool hoog in het vaandel heeft, zoals ontmoeting, verbinding en interactie worden op deze wijze letterlijk vormgegeven.

Contact Route Voorwaarden Vaai