VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Woonhuis Rivierstraat - Eindhoven

Verbouwing en uitbreiding van een 30-er jaren woning tbv een gehandicapt kind

Opdrachtgever: Fam. Roxs
Opdracht: 2005
Oplevering: juli 2008
Bebouwd oppervlak: 272 m² (69 m² bestaand)

Woonhuis Rivierstraat - Eindhoven

Het woonhuis ligt aan de Rivierstraat, een straat die het typische
“tussengebied” tussen Gestelsestraat en Hoogstraat doorkruist. Op de locatie staat een dertiger jaren middenstandswoning op een zeer diepe kavel voorheen gebruikt als melkhandel met opstallen. Aan het einde van de oorlog is het huis zwaar beschadigd geraakt en daarom in 1945 herbouwd. Ze vormt als zodanig enerzijds het eindpunt van een rij(tje), maar is anderzijds ook als zelfstandige eenheid in de straat aanwijsbaar.
De familie Roxs heeft haar oog laten vallen op dit kavel omdat ze hier haar wens –een bungalow voor de familie en hun gehandicapte dochter op een centrumlocatie- kan realiseren.

Het ontwerp bestaat uit een lange gang die een voorhuis en een achterhuis met elkaar verbindt waartussen aan 2 patio’s de ruimte voor het invalide meisje zijn gesitueerd.
Het voorhuis aan de Rivierstraat als slaapzone, het achterhuis is al woonzone aangemerkt.
De omkering maakt van het binnengebied een ommuurde binnentuin waar de belangrijkste leefruimten aan zijn gesitueerd maar waar ook geparkeerd wordt.


Om deze omkering van wonen en slapen op het kavel mogelijk
te maken zijn 2 strategieën bedacht om de bestemmingsplanhoogte voor aan- en
bijbouwen niet als harnas te ervaren; grote sheddaken tbv noorder- cq. zuiderlicht verdieping van het maaiveld De bungalow is te beschouwen als een
parcours van straat naar tuin waar door middel van bovenlichten, patio’s en
niveauverschillen de leefwereld van het meisje in de rolstoel is vormgegeven.

Contact Route Voorwaarden Vaai