VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Natuurbegraafplaats de Utrecht

Bijzondere nieuwbouw van ceremonieel gebouw en entreepoort voor natuurbegraafplaats 'de Utrecht' te Hilvarenbeek.

Opdrachtgever: EEN&AL Natuurbegraven
Opdracht: maart 2015
Oplevering: eind 2017
Bruto oppervlakte: circa 400 m²

 

website natuurbegraafplaats 

film natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats de Utrecht

Natuurbegraven haakt in op de natuurlijke kringloop van het leven. Wie zich laat begraven op een natuurbe­graafplaats geeft uitdrukking aan deze verbondenheid en draagt bij aan het natuurlijke kringloopproces. Daarnaast helpt begraven in de natuur de nabestaanden hun verlies te accepteren en weer in balans te komen met zichzelf.

 

In Nederland zijn op dit moment zo'n vijftien begraafplaatsen die natuurgraven aanbieden. Bij de nieuwste categorie natuurbegraafplaatsen wordt primair begraven om bestaande natuur te versterken of nieuwe natuur te creëren. Dit geldt ook voor Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van landgoed ‘De Utrecht’ in Hilvarenbeek. Het landgoed dankt zijn naam aan levensverzekerings-maatschappij ‘De Utrecht,’ die 2500 hectare ‘woeste grond’ aankocht in 1899 om deze te ontginnen en te exploiteren als landgoed. 

 

Portaal ‘de 8’
In het hart van de natuurbegraafplaats wordt Portaal ‘de 8’ gesitueerd. Het gebouw symboliseert oneindige verbintenis en kracht. Het is het fysieke vertrekpunt voor de lange en moeizame reis van verlies en verdriet naar verwerking en harmonie. Een heuvel vormt het basement van het ontwerp. Deze verhoging in het landschap ritualiseert de plek en huisvest de basale onderdelen van het programma zoals kantoor, kantine en opslag. De ceremoniële plek is een centrale open ruimte bovenop de heuvel waar omgeving en kosmos met elkaar verbonden zijn. Hier kan het afscheidsritueel plaatsvinden in zijn meest essentiële vorm: onder de open hemel met uitzicht op de natuurbegraafplaats.

 

De plek voor het afscheidsritueel wordt in het ontwerp afgebakend met een landschappelijk bank. Dit landschappelijke meubel organiseert het gemeenschapsgevoel en richt de blik naar elkaar. De markering van de rituele plek wordt verzorgd door een conisch hoed die door middel van haar ribben ruimtelijk gedefinieerd wordt. Ze vormt een baken in het bos en markeert de plek op de heuvel. Mystiek licht valt door het hooggeplaatst oog en kleurt het interieur. De houten bekleding van de buitenhuid geeft het gebouw een natuurlijke identiteit die past in een bos.

 

De ondersteunende ruimtes gelegen in de heuvel worden met een grote glasgevel verbonden aan het voorplein. Deze wordt omkaderd door keermuren die het organisch vormgegeven plein een duidelijke begrenzing geven. Vanuit het plein richt zich een trap recht naar de ingang van de ceremoniële ruimte op de heuvel. Een alternatieve route naar deze verhoogde entree is de wandeling door het bos om het bouwwerk heen. De onderruimte en de bovenruimte worden intern verbonden met een bijzondere trap, die met haar mystieke bovenlicht de bijzonderheid van de erboven gelegen rituele ruimte verraad.

 

Tijdelijkheid & Nieuwe Laag

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een initiatief van ASR Levensverzekeringen en EEN&AL Natuurbegraven. Volgens Joyce Sengers, directeur van ‘De Utrecht’ en initiatiefneemster van EEN&AL zal er tot 2076 worden begraven, waarna het gebied weer als een regulier natuurgebied zal worden beheerd. Tijdens de levensduur van de natuurbegraafplaats wordt een nieuwe laag toegevoegd welke het functio­neren van de begraafplaats mogelijk maakt. Deze laag wordt bij het bij het beëindigen van de begraafplaats verwijderd of is dan al opgenomen door de natuur. Alle artefacten op de natuurbegraafplaats worden uitgevoerd in materialen die of op een simpele manier te recyclen zijn zoals hout en leem of op een simpele manier herbruikbaar zijn zoals betonelementen & glas.

 

 

Contact Route Voorwaarden Vaai