VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Coriolanuspad

 Opdrachtgever: Woonbedrijf (Beeldkwaliteitsplan)
                           Stam & de Koning (Design & Build)
Opdracht:            2014 Beeldkwaliteitsplan
                            2015 Design & Build
Oplevering:         Voorjaar 2017
Aantal woningen: 54

 

Coriolanuspad

Vervangende woningbouw Coriolanuspad te Eindhoven.

Dit woningbouwproject bestaat uit sloop van de bestaande beneden- & bovenwoningen en vervanging door nieuwbouw van 54 seriematige rijwoningen.
De formele en functionele randvoorwaarden hiervoor zijn door Architecten|en|en in samenwerking met Woonbedrijf en de Gemeente Eindhoven vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.
Het Coriolanuspad is een woningbouwproject in de wijk Eckart te Eindhoven. Een oude streekeigen groenstructuur, de toegangslaan van het voormalige kasteel Eckart, is vervlochten met het groen van de tuinwijkstructuur. Het buurtje wordt letterlijk doorsneden door de historische laanbeplanting van Eiken-bomen, die een langzaam verkeerroute begeleiden. Deze monumentale route vormt een strak kader voor de vervangende nieuwbouw, evenals de centrale parkeervoorziening op het kerkplein. De scheiding van verkeer in langzaam- en snelverkeer vormt opnieuw de stedenbouwkundige basis. Het beneden-boven woningtype wordt vervangen door betaalbare gezinswo­ningen.

Design&Build
De woningen en de openbare ruimte zijn als een design&build opgave uitgewerkt door Stam&deKoning en Architecten|en|en.  De woningen zijn, in rijen van 4 tot 8 woningen, als abstracte blokken in het park vormgegeven, zonder duidelijke voor- en achterkant. De blokken zijn monochroom, met uitzondering van de witte voordeuren en bergingen. Het park loopt tot dicht aan de woningen door. De terrassen zijn slechts door een groene haag afgescheiden van het park. Het park is een grote collectieve buitenruimte voor de buurt.

Contact Route Voorwaarden Vaai