VorigeSluitenVolgende
Publicatie Documentatie

Woongebouw De Amandelpoort - Eindhoven

Woongebouw met daarin opgenomen:
1 ouderen steunpunt (SWOE),
115 seniorenwoningen waarvan:
65 stuks in de sociale sector, 50 stuks in de vrije sector

Opdrachtgever: Woningstichting SWS Eindhoven
Opdracht: juli 1996
oplevering; juni 2000
bouwkosten: € 6.135.000,- excl. BTW

Woongebouw De Amandelpoort - Eindhoven

Het woongebouw aan de Tarwelaan te Eindhoven is gebouwd naast het
winkelcentrum Vaartbroek in Woensel-Noord.
Kenmerkend voor deze locatie is dat hier hoogbouw met commerciële voorzieningen pal naast een wijkpark is gesitueerd.
Om dit karakter te behouden werd er in een zeer specifieke stedenbouwkundige envelop (van de hand van de stedenbouwkundige Herman Kerkdijk) vastgelegd dat het gebouw op maaiveldniveau minimaal 6 meter open moest zijn boven het park.

Dit stedelijke gebaar is door ons bureau uitgewerkt tot een “poortgebouw”
waarin de stedenbouwkundige beweging een grote diversiteit aan woningtypen genereert.
Deze woningen liggen ontsloten aan zeer lange slingerende galerijen die de beide zijden van het park middels transparante trap/liftkernen met elkaar verbinden.

Grote aandacht is er besteed aan de plaatsing van het gebouw in het park. Met name de sociale veiligheid heeft hierbij grote aandacht gekregen. Bergingen zijn om deze reden opgenomen in de massa van het gebouw en liften en trappen zo transparant mogelijk gehouden. De landschappelijke invulling van het park is ontworpen door Buro voor Tuin- en Landschapsarchitectuur van Hees.

De balkons zijn voorzien van rijk gekleurde borstweringen, welke
deel uitmaken van een geïntegreerde kunsttoepassing van de beeldend kunstenaar Piet Dirkx. Andere zaken van zijn hand zijn de 360 betonreliefs, 115 gekleurde glasdeuren en de nummers op de koppen van het gebouw.

Contact Route Voorwaarden Vaai