VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Woongebouw De Vlasmeer - Vught

Renovatie, face-lift en groot onderhoud van een
woongebouw met 35 appartementen

Opdrachtgever: woningstichting Woonwijze Vught
Opdracht: januari 2003
Oplevering: juli 2004
Bruto oppervlak: 2700 m²
Bouwkosten: € 800.000,- excl. BTW

Woongebouw De Vlasmeer - Vught

‘Flat de Vlasmeer’ is gebouwd in 1975 en vertoonde bij aanvang van de renovatie een groot aantal technische gebreken. Omdat de woningtypen erg klein zijn is AEE in eerste instantie gevraagd om de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw te onderzoeken. Toen dit niet haalbaar bleek is besloten om groot onderhoud uit te voeren aangevuld met een face-lift voor het gebouw zodat de levensduur van de woningen met zeker 25 jaar wordt verlengd.

De noodzakelijke maatregelen voor de renovatie hebben we ingezet om een kloostertuinsfeer te creëren in de stijl van de Bossche School. Het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw droeg al een aantal kenmerken van deze stijl met zich mee, maar tijdens de bouw is destijds veel bezuinigd. Met name aan het plein had het gebouw hierdoor een matige uitstraling.

Naast een aantal technische maatregelen in de woningen (warmte- en geluidsisolatie, volledige vernieuwing van badkamer en toilet) zijn de volgende ingrepen bedacht om het beeld van het gebouw te verbeteren:
- Slempen van het schoon metselwerk
- Balkons omvormen tot wintertuinen
- Een zinken gevelbeëindiging van het blok aan het plein, met op de hoek een nieuwe naamsaanduiding
- Franse balkons aanbrengen in de gevel aan het plein.
- De entree verplaatsen van het trappenhuis naar de gevel aan het plein. (Hiervoor is 1 woning omgevormd tot entree)
- Het trappenhuis vormgeven als een toren
- Kunstwerk opnemen in de nieuwe entree
- Hekwerk van de galerijen vervangen door metselwerk of geperforeerde staalplaat.
- De noodtrappen vervangen en verplaatsen.
- Binnentuin aanleggen

De maatregelen zijn op een vanzelfsprekende manier opgenomen in het gebouw. Door aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke ontwerp en de keuze voor slempwerk is het onderscheid tussen bestaand en nieuw vaak moeilijk waar te nemen waardoor het gebouw zich als een samenhangend geheel manifesteert.
Samen met de kwalitatieve woningverbetering door groot onderhoud hebben de maatregelen geresulteerd in een eigentijds woongebouw met meer wooncomfort en een veel sterkere uitstraling.

Contact Route Voorwaarden Vaai