duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

De Barrier

Brede School in Eindhoven

architectenweb
awards voor
woongebouw
van het jaar
duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

Naar aanleiding van een visiepresentatie viel de keuze op architecten|en|en voor het realiseren van het plan rondom het gemeentelijke monument schoolgebouw ‘de opbouw’. Uitgangspunt van deze visie was een uitbreiding van het huidige schoolgebouw, een gemeentelijk monument, in de as van de wijk De Barrier. De woningbouw en buurtfuncties worden hier symmetrisch omheen gelegd zodat de bestaande stedenbouwkundige structuur wordt versterkt.

duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

De nieuwbouw van de brede school is gesitueerd op het bestaande speelplein van de school. De gebouwen worden verbonden ter plaatse van het bestaande trappenhuis. Het monument wordt hierdoor minimaal aangepast. Het huidige trappenhuis wordt uitgebreid tot het centrale verkeersgebied van zowel bestaand als nieuw. De school wordt georganiseerd met alle lokalen rondom een centrale ruimte. Aan weerszijde van de nieuwbouw wordt een nieuw plein gecreëerd.

duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren
duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

Rondom de brede school komt een aaneenschakeling van pleinen. Alle onderwijsfuncties en ook de woningen maken gebruik van deze semi-openbare gebieden. De Pieter Poststraat wordt opnieuw ingericht en krijgt het karakter van een laan. Het verkeer wordt hier op een veilige manier georganiseerd.

duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

De wijk de Barrier wordt gekenmerkt door duidelijke en vaak fraaie erfafscheidingen in de vorm van gemetselde tuinmuren en voetmuren. Voor de begrenzing van de schoolpleinen willen we aansluiten bij deze traditie.

duurzaam monument Derde Philips school klokkentoren baksteen trappenhuis sociale woningbouw huurwoningen peuterspeelzaal ensemble tuinmuren

credits

project

Brede School en woningen De Barrier

locatie

Eindhoven

opdrachtgever

programma

Basisschool, kinderopvang, BSO, gymzaal, buurtfaciliteiten, 24 woningen en 12 appartementen

ontwerp

2005

oplevering

2012

BVO

3.165 m2

fotografie