Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

Brede school Aarle Rixtel

Laarbeek

architectenweb
awards voor
woongebouw
van het jaar
Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen
Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

een avontuur

Een school is een bijzonder gebouw in een dorp omdat heel veel mensen hier een belangrijk deel van hun leven doorbrengen. Dit betekent dat je als architect kinderen iets mee kunt geven dat ze de rest van hun leven onthouden, want iedereen kan zich nog zijn of haar oude schoolgebouw herinneren. "Het gebouw wordt een avontuur" was dan ook het uitgangspunt voor het ontwerp.

Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen
Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen
Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

In de kern van het Brabantse dorp Aarle-Rixtel ligt de Brede School. Aanwezige kwaliteiten zoals de vele bomen en het gebruik door de buurt van schoolplein en speeltoestellen is uitgangspunt geweest bij het plan. Naast uitdagende vormen is gekozen voor materialen die niet meteen voor de hand liggen.

Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

Vaak ruw, soms glad, meestal onafgewerkt en zichtbaar bevestigd levert het een geheel op dat mensen niet onbewogen laat. Zo zijn bijvoorbeeld het metselwerk van de bestaande gymzaal en de nieuwbouw op een zelfde wijze afgewerkt, namelijk met slempwerk. Door het toepassen van deze ambachtelijke, typisch Brabantse afwerking is een samenhangend geheel ontstaan met een uitstraling alsof het er al jaren staat.

Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

Samen onder één dak

Een brede school kent verschillende gebruikers. “Samen onder een groot dak” was het uitgangspunt voor de opzet van het geheel. Er is gekozen voor een fijnschalig gebouw met een dorpse uitstraling, waar binnen de samenhang van het totale gebouw iedere gebruiker zichzelf kan profileren.

Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen
Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

Het gezamenlijk hart in het gebouw wordt gevormd door het speellokaal en de BSO thema-lokalen die op deze wijze voor alle partners gemakkelijk bereikbaar zijn. Hier om heen zijn de aula’s van de diverse partners gelegen. Aan deze grote ruimtes zijn vervolgens de groepsruimtes gepositioneerd. Een bovenplein doet dienst als buitenruimte voor de BSO, waardoor de kinderen na schooltijd ook echt in een andere omgeving komen dan overdag.

Laarbeek Aarle-rixtel katholiek openbaar Platoo Eenbes Fides Spring kerk gymzaal judo Oja kleuterschool Felsdak aluminium Felsnaden betonsteen slempwerk renovatie basisschool primair onderwijs metselwerk houten kozijnen

De hoofdopzet gaat uit van een terugkerende bouwsteen van 50m2, die vervolgens per gebruiker op verschillende manieren is geschakeld. Deze schakeling bepaalt de eigen identiteit maar door de modulaire opzet is uitwisselbaarheid in de toekomst gegarandeerd en kunnen groei en krimp worden opgevangen. De toepassing van verschillende hellingshoeken in de schuine daken resulteert in een maximum aan ruimtelijkheid en variatie.

credits

project

Brede School Aarle Rixtel

locatie

Laarbeek

opdrachtgever

programma

Openbare basisschool, Katholieke basisschool, Kinderopvang, peuterspeelzaal, gymzaal

ontwerp

2011

oplevering

2015

BVO

3.015 m2

fotografie