Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

Cortinghborg

Woonhoven

Best Multi-family residential building of METALOCUS 2013
Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

Op een voormalig sportveld binnen de ring van Groningen, wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd in de vorm van een stedelijk “coulissenlandschap” waarmee de samenhang en overgang tot stand gebracht wordt tussen de schaal van het ‘tuindorp’ De Oude Hoogte en het industriegebied aan de overzijde van de noordelijke ringweg. De verdeling in opeenvolgende woonsferen levert een gedifferentieerd aanbod aan woningtypologieën op.

Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg
Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

woonhoven

De noordelijke begrenzing van het plan wordt gevormd door een langgerekt appartementengebouw dat in de noodzakelijke geluidwering van het achterliggende gebied voorziet. In het zuidelijk deel van het plan is een aansluiting op de karaktervolle woonwijk tot stand gebracht door middel van het voortzetten van de verkeersstructuur en de verkaveling in gesloten bouwblokken, die de schaal van de bebouwing en de traditionele kapvorm overnemen; de zogenaamde woonhoven.

Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

Deze hoven zijn uitgevoerd in verschillende configuraties waardoor perspectivische tussenruimtes ontstaan, waar de toegangswegen vanuit de bestaande wijk doorheen snijden en aan geparkeerd wordt. De opzet van de gesloten bouwblokken bestaat uit een combinatie van standaard tussenwoningen en bijzondere woningtypen op de koppen, allemaal grondgebonden, met eigen buitenruimte. De toegangen tot de straten en de binnenhoven zijn gebaseerd op de nabij gelegen historische Cortinghpoort.

Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

De binnengebieden bestaan uit privétuinen met bergingen gelegen aan een gezamenlijk binnenterrein. De meanderende opzet zorgt voor diepte waardoor het een prettig binnengebied wordt. De blokken bestaan uit een schil van metselwerk, repeterende kozijnen en schuine daken met stalen dakpannen, allemaal in een en dezelfde kleur. Per blok is vervolgens gekozen voor een andere tint. De hoeken en het binnengebied vormen vanzelf door hun witte kleur de bijzondere momenten.

Groningen MVRDV Strengperssteen Intense stad Stedenbouw Amsterdamse school Stucwerk Stalen dakpannen Kleur Binnengebied Voetbalveld De Hoogte Rondweg

credits

project

Woonhoven Cortinghborg

locatie

Groningen

opdrachtgever

De Huismeesters Groningen

programma

97 woningen in 4 bouwblokken

ontwerp

2004

oplevering

2013

fotografie

BASE Photography

awards

Best Multi-family residential building of METALOCUS 2013

Nominatie Groninger gebouwen enquête 2013