Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Koning Willem ll College

Tilburg

architectenweb
awards voor
woongebouw
van het jaar
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

klaar voor de toekomst

Het Koning Willem II College in Tilburg gaat haar huisvesting ingrijpend vernieuwen en toekomstbestendig maken. De reden voor deze ingrijpende vernieuwing is dat na een grondige studie is vastgesteld dat zowel de onderwijskundige functionaliteit als ook de technische kwaliteit van de gebouwen onvoldoende is.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Architecten|en|en tekende voor het ontwerp, waarin de uitgesproken profilering van het Koning Willem II College zichtbaar wordt en sfeer geeft aan het nieuwe gebouw. Samen met MTD landschapsarchitecten is het plan, door een robuuste groenstructuur, verbonden met de omgeving.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

De verschijningsvorm van de bouwblokken die gehandhaafd blijven vormt de basis voor het architectonisch concept van het Koning Willem II College. De karaktereigenschappen van deze bouwdelen worden gekopieerd in een drietal nieuwe blokken: metselwerk gevels met verdiepte verticale strookramen.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

blokken

De familie van blokken die hiermee ontstaat zorgt voor een samenhangend beeld, waarin bestaand en nieuw niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Bijkomend voordeel is dat het geheel een menselijke maat krijgt; wel een grote school, maar in een overzichtelijke verzameling van kleinere blokken.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Tussen de metselwerk blokken zit een verbindende houten laag. Deze markeert twee prominente momenten: de aula als hart van de school en de brug tussen de sportfaciliteiten. De hellende dakvorm biedt de mogelijkheid om aan de noordzijde licht binnen te halen en de zuidzijde in te zetten voor de plaatsing van zonnepanelen.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

De overige installaties worden aan het oog onttrokken door ze in de houten volumes op te nemen in plaats van op de daken te plaatsen. Met in- en uitspringen wordt hiƫrarchie aangebracht tussen de volumes en worden entrees geaccentueerd. Zo ontstaat een verbindende houten kroon die het Koning Willem II College een krachtige identiteit geeft.

De ontwikkeling van het Koning Willem II College vervult een sleutelrol in de nieuwe stedelijke verbinding van de Tilburgse wijken Stappegoor en Groenewoud. Met aandacht voor veilige routing wordt het gebouw verankerd in het stedelijk weefsel en vindt het gebouw door zijn alzijdigheid aansluiting met de directe omgeving. Actieve plinten zorgen voor interactie, maar wel op gepaste afstand zodat er een natuurlijke overgang is tussen wijk en schoolgebouw.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Deze ruimte wordt benut door de bestaande groen- en bomenstructuur te respecteren en te intensiveren met een ecologische parkrand en wijkveld.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Door een trefzekere positionering van de metselwerk blokken ontstaan logische assen die het schoolgebouw verbinden met de omgeving. De hoofdas verbindt de oostelijke met de westelijke zijde. Op vanzelfsprekende wijze liggen hieraan de hoofdentrees. Tegelijk structureert deze as de interne routing en voorziet in oriƫntatie tussen de volumes.

Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte
Koning Willem II college middelbaar onderwijs Tilburg SOVOT Sportbedrijf sporthallen noc*nsf Loot frisse scholen BENG kroon Stappegoor Groenewoud metselwerk hoofdas aula brug park overdekte buitenruimte

Op de kruising van de assen ligt de aula. In de aula komt alles levendig samen, een echt dynamisch hart. Met een meer dan dubbele verdiepingshoogte en grote glaspuien aan de noord en zuidzijde staat de aula in open verbinding met de buitenwereld. Doordat de materialisatie van hout en metselwerk door loopt van binnen naar buiten, ontstaat het gevoel van een overdekte buitenruimte als onderdeel van het prachtige park.

credits

project

locatie

Tilburg

opdrachtgever

programma

Schoolgebouw voor middelbaar onderwijs: MAVO, HAVO, VWO 2 sporthallen

ontwerp

2016

oplevering

2023

BVO

15.715 m2

landschapsarchitect

projectmanagement

Vermeulen FFA

impressies

Architecten|en|en