MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

MFA Zuid

Veldhoven

architectenweb
awards voor
woongebouw
van het jaar
MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

Dorpse schaal

De MFA ligt vlak bij de oude dorpskern van Veldhoven. Ze bestaat uit een aantal onderscheidbare kleinere volumes, waarin de verschillende programmaonderdelen herkenbaar zijn. In massa en materiaalgebruik zoeken deze volumes aansluiting op de architectuur en schaal van de dorpse omgeving. Tezamen vormen ze één compositie, waarin je de fragmenten herkent van het traditionele oude schoolgebouw en de traditionele fabriekjes zoals die ooit aan de Dorpsstraat stonden.

MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

Voor ieder een plek

Het gebouw kent iets speciaals op ieder schaalniveau; in de lokalen, speelterreinen en stedenbouwkundig. Ieder gebouwdeel en ook iedere gebruiker krijgt iets eigens; verschillende leeftijden, dus een eigen identiteit. Dat geldt dus ook voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Uitgangspunt is, dat baby's, peuters en kleuters een ruimte anders beleven dan jonge kinderen of bijna-pubers.

MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam
MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam
MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

Actuele thema’s zoals een doorlopende leerlijn van 0 tot 13, verregaande integratie van opvang en onderwijs, en interactie met ouders en omgeving zijn dan ook bepalend geweest voor de opzet van de MFA Zuid.

De opgave was het realiseren van een zeer duurzaam, gezond en onderhoudsvriendelijk gebouw. De hoge duurzaamheidsprestatie van het project komt tot uitdrukking in een minimum GPR-score van 8 op alle onderdelen.

MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam
MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

Daarnaast voldoet het gebouw aan de hoogste Frisse Scholen-eisen, namelijk Klasse A. Dit is bereikt door maatregelen zoals PV-panelen op de sheddaken, groendaken die het regenwater vasthouden, opvang van regenwater waarmee toiletten gespoeld worden, terugwinning van warmte uit de lucht die het gebouw verlaat en het opnemen van voorzieningen voor vleermuizen in de klokkentoren.

MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam
MFA multifunctioneel basisschool Veldhoven Brainport accomodatie Veldvest BAM gymzaal buurtfunctie GPR frisse scholen vleermuizen klokketoren logopedie kinderdagverblijf opvang peuter dorp fabriekje gezond regenwater duurzaam

credits

project

MFA Zuid

locatie

Veldhoven

opdrachtgever

programma

Schoolgebouw voor primair onderwijs, Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Logopedie / kantoor Veldvest / Gymzaal met buurtfunctie

ontwerp

April 2012

oplevering

Juni 2014

BVO

4.480 m2

fotografie